Skyvac > Informatie

Informatie

Persoonlijke gegevens

 

Het onderdelenhuis gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Het Onderdelenhuis en slechts gebruikt voor de doel­einden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.

 

Uw bestelling terugsturen

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, en de geleverde goederen terug ontvangen hebben,van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, met vermindering van een vast bedrag van 10 euro aan verzend en handelingskosten, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor admisistratieve handeling, terugbetaling geen kosten in rekening brengen

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring via fax of e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor uw bestelnummer doorgeven ( of een omschrijving van de bestelde producten ) Daarna zullen zullen wij u de retourdocumenten doormailen zodat u uw bestelling kan terugsturen.